Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trướ...

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách ...

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho...

Công ty TNHH tiếp vận Liên Minh (Union logistics co.,ltd) nhận làm bộ chứng từ, khai ...

Với hệ thống kho bãi rộng gần 1,000 m2 ở cảng Hải Phòng, UNION LOGISTICS sẵn sàng đ...

Bản In

Thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 22-8, tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã tổ chức lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, tuyến Hà Nội - Nam Ninh và Hà Nội - Thâm Quyến.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22-11-1994; Nghị định thư sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định ký ngày 11-10-2011; Thỏa thuận về chế độ quản lý giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ký ngày 30-5-2012.

Việc thông xe tuyến vận tải quốc tế đường bộ Hà Nội - Nam Ninh và Hà Nội - Thâm Quyến qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sẽ làm giảm thời gian chờ đợi và giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hóa, thương mại giữa hai nước.


Theo TTXVN