Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trướ...

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách ...

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho...

Công ty TNHH tiếp vận Liên Minh (Union logistics co.,ltd) nhận làm bộ chứng từ, khai ...

Với hệ thống kho bãi rộng gần 1,000 m2 ở cảng Hải Phòng, UNION LOGISTICS sẵn sàng đ...

Bản In

Container khô 40'

Container khô 40'
Chất liệu thép
Chất liệu nhôm
Millimet
Feet
Millimet
Feet
Kích thước bên ngoài Chiều dài 12,190 40' 12,190 40'
Chiều rộng 2,440 8' 2,440 8'
Chiều cao 2,590 8'6" 2,590 8'6"
Kích thước bên trong Chiều dài 12,040 39'5.3" 12,021 39'5.3"
Chiều rộng 2,335 7'8.5" 2,353 7'8.9"
Chiều cao 2,383 7'9.7" 2,360 7'8.9"
Kích thước mở cửa Chiều rộng 2,340 7'8" 2,337 7'7.9"
Chiều cao 2,280 7'5.8" 2,271 7'5.4"
  Kilogram Pound Kilogram Pound
Trọng lượng Tổng trọng tải tối đa 30,480 67,200 32,000 70,040
Vỏ 3,830 8,450 3,170 6,990
Trọng tải hàng tối đa 26,650 58,630 28,830 63,500
  Met khối Feet khối Met khối Feet khối
Dung tích bên trong 67.7 2,390 67.7 2,390