Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trướ...

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách ...

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho...

Công ty TNHH tiếp vận Liên Minh (Union logistics co.,ltd) nhận làm bộ chứng từ, khai ...

Với hệ thống kho bãi rộng gần 1,000 m2 ở cảng Hải Phòng, UNION LOGISTICS sẵn sàng đ...

Vận đơn hàng không (AIRWAYBILL- AWB)


1. Khái niệm và chức năng của vận  đơn hàng không

 

Vận  đơn hàng không (Airwaybill-AWB) là chức từ vận chuyển hàng hoá và bằng chức của việc ký  kết hợp đồng và vận chuyển hàng hoá bằng máy bay, về điều kiện của hợp đồng và việc đã tiếp nhận hàng hoá để vận chuyển ( Luật Hàng Không dân dụng Việt Nam ngày 4 tháng 1 năm 1992).

 

Vận  đơn hàng không bao gồm một số chức năng như  sau:

 

+ Là  bằng chức của một hợp đòng vận tải đã  được ký kết giữa người chuyên chở và  người gửi hàng

 

+ Là bằng chứng của việc người chuyên chở hàng không đã nhận hàng

 

+ Là  giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không

 

+ Là  chứng từ kê khai hải quan của hàng hoá

 

+ Là  hướng dẫn cho nhân viên hàng không trong quá trình phục vụ chuyên chở hàng hoá

 

Không giống như vận tải đường biển, trong vận tải hàng không, người ta không sử dụng vận đơn có  thể giao dịch dược, hay nói cách khác vận đơn hàng không không phải là chứng từ sở hữa hàng hoá như vận đơn đường biển thông thường. Nguyên nhân của điều này là do tốc độ vận tải hàng không rất cao, hành trình của máy bay thường kết thúc và hàng hoá được giao ngay ở nơi đến một khoảng thời gian dài trước khi có thể gửi chứng từ hàng không từ người xuất khẩu qua ngân hàng của họ tới ngân hàng của người xuất khẩu để rồi ngân hàng của người nhập khẩu gửi cho người nhập khẩu. Vì những lý do trên mà vận đơn hàng không thường không có chức năng sở hữu hàng hoá. Vận đơn hàng không có thể do hãng hàng không phát hành, cũng có thể do người khác không phải do hãng hàng không ban hành.

 

2. Phân loại vận đơn

 

* Căn cứ vào người phát hành, vận  đơn được chia làm hai loại:

 

- Vận đơn của hãng hàng không (Airline airway bill):

 

Vận đơn này do hãng hàng không phát hành, trên vận đơn có ghi biểu tượng và mã nhận dạng của người chuyên chở ( issuing carrier indentification).

 

- Vận đơn trung lập ( Neutral airway bill):

 

Loại vận đơn này do người khác chứ không phải do người chuyên chở phát hành hành, trên vận đơn không có  biểu tượng và mã nhận dạng của người chuyên chở. Vận đơn này thường do đại lý của người chuyên chở hay người giao nhận phát hành.

 

*. Căn cứ vào việc gom hàng, vận  đơn được chia làm hai loại:

 

- Vận  đơn chủ (Master Airway bill-MAWB):

 

Là vận  đơn do người chuyên chở hàng không cấp cho người gom hàng có vận đơn nhận hàng ở sân bay đích. Vận đơn này dùng điều chỉnh mối quan hệ giữa người chuyên chở hàng không và người gom hàng và làm chứng từ giao nhận hàng giữa người chuyên chở và người gom hàng.

 

- Vận  đơn của người gom hàng (House airway bill-HAWB):

 

Là vận đơn do người gom hàng cấp cho các chủ hàng lẻ khi nhận hàng từ họ để các chủ hàng lẻ có vận đơn đi nhận hàng ở nơi đến. Vận đơn này dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa người gom hàng và các chủ hàng lẻ và dùng để nhận hàng hoá giữa người gom hàng với các chủ hàng lẻ.

 

Nhìn  chung, chúng ta có thể hình dung quá trình gom hàng trong lĩnh vực hàng không như sau:

 

Tại sân bay đích, người gom hàng dùng vận đơn chủ để nhận hàng từ người chuyên chở hàng không, sau đó chia lẻ hàng, giao cho từng người chủ hàng lẻ và thu hồi vận đơn gom hàng mà chính mình phát hành khi nhận hàng ở đầu đi.

 

- Nội dung của vận đơn hàng không

 

Vận  đơn hàng không được in theo mẫu tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA (IATA standard form). Một bộ vận đơn bao gồm nhiều bản, trong đó bao gồm 3 bản gốc (các bản chính) và các bản phụ.

 

Mỗi bản vận đơn bao gồm 2 mặt, nội dung của mặt trước của các mặt vận đơn giống hệt nhau nếu không kể  đến màu sắc và những ghi chú ở phía dưới khác nhau, ví dụ bản gốc số 1 thì ghi chú ở phía dưới là “bản gốc số 1 dành cho người chuyên chở phát hành vận đơn”, còn bản số 4 thì lại ghi là “bản số 4, dùng làm biên lai giao hàng”.

 

Mặt sau của bản vận đơn khác nhau, ở những bản phụ  mặt sau để trống, ở các bản gốc là các quy định có liên quan đến vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không.

 

a. Nội dung mặt trước vận đơn

 

Mặt trước của vận đơn bao gồm các cột mục để trống để người lập vận đơn điền những thông tin cần thiết khi lập vận đơn. Theo mẫu tiêu chuẩn của IATA, những cột mục đó là:

 

+ Số  vận đơn (AWB number)

 

+ Sân bay xuất phát (Airport of departure)

 

+ Tên và  địa chỉ của người phát hành vận đơn (issuing carrier’s name and address)

 

+ Tham chiếu tới các bản gốc (Reference to originals)

 

+ Tham chiếu tới các điều kiện của hợp đồng (Reference to conditions of contract)

 

+ Người chủ hàng (Shipper)

 

+ Người nhận hàng (Consignee)

 

+ Ðại lý  của người chuyên chở (Issuing carrier’s agent)

 

+ Tuyến đường (Routine)

 

+ Thông tin thanh toán (Accounting information)

 

+ Tiền tệ  (Currency)

 

+ Mã  thanh toán cước (Charges codes)

 

+ Cước phí  và chi phí (Charges)

 

+ Giá  trị kê khai vận chuyển (Declare value for carriage)

 

+ Giá  trị khai báo hải quan (Declare value for customs)

 

+ Số  tiền bảo hiểm (Amount of insurance)

 

+Thông tin làm hàng (Handing information)

 

+ Số  kiện (Number of pieces)

 

+ Các chi phí khác (Other charges)

 

+ Cước và  chi phí trả trước (Prepaid)

 

+ Cước và  chi phí trả sau (Collect)

 

+ Ô ký  xác nhận của người gửi hàng ( Shipper of certification box)

 

+ Ô dành cho người chuyên chở (Carrier of excution box)

 

+ Ô chỉ  dành cho người chuyên chở ở nơi đến (For carrier of use only at destination)

 

+ Cước trả sau bằng đồng tiền ở nơi đến, chỉ  dùng cho người chuyên chở (Collect charges in destination currency, for carrier of use only).

 

b. Nội dung mặt sau vận đơn


Xin vui lòng tải thông tin tại đây
--------

Tìm hiểu thêm: Logistics, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, dịch vụ hải quan, vận tải quốc tế, vận tải biển, công ty vận tải đường biển, dịch vụ kho bãi

Tags: Vận tải biển, van tai bien, vận tải đường biển, van tai duong bien, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển.